Kwestionariusze: Arkusz Doznań Bólowych

Arkusz Doznań Bólowych (The McGill Pain Questionnaire, R. Melzack)

Pomiar bólu od zawsze sprawia lekarzom trudności ze względu na swój indywidualny i subiektywny charakter. W celu ułatwienia dokonania diagnozy powstał Kwestionariusz Bólu McGilla. Służy on głównie do badania jakościowych charakterystyk bólu, dzięki czemu nie pomija ważnego funkcjonowania psychospołecznego związanego z bólem. Poza oceną intensywności bólu pozwala on na zbadanie emocjonalnego i sensorycznego charakteru doznań bólowych. Możesz go wykorzystać w celach pomocniczych, aby nauczyć się jak rozmawiać o bólu. Kwestionariusz zawiera 78 przymiotników (podzielonych na 4 kategorie i 20 grup), a wszystkie z nich są określeniami dotyczącymi bólu. Przymiotniki zostały podzielone na następujące kategorie:

  1. Sensoryczne aspekty bólu(grupy 1 do 10)
  2. Emocjonalne aspekty bólu (grupy 11 do 15)
  3. Subiektywny aspekt bólu (grupa 16)
  4. Kategoria dodatkowa: sensoryczne (grupy 17 do 19) i emocjonalne aspekty bólu (grupa 20)

Przed dokonaniem właściwego wyboru powinno się przeczytać przynajmniej raz całą listę, aby zapoznać się z określeniami. Nie ma jednak konieczności dokonywania wyboru w każdej grupie – należy zaznaczać tylko te przymiotniki, które faktycznie opisują odczuwany ból. Pozostałe informacje uzupełniane są przez specjalistę w trakcie przeprowadzania wywiadu.

Do wskaźników, jakie uzyskujemy za pomocą kwestionariusza należą:

  • liczba wybranych słów – liczba wszystkich zaznaczonych przez badanego określeń dotyczących bólu
  • wskaźnik oceny bólu oparty na wartościach średnich (można obliczać również dla kategorii) – suma wszystkich wartości średnich (odszukuje się je w tabeli) dla zaznaczonych przez badanego słów
  • wskaźnik oceny bólu oparty na wartościach rangowych (można obliczać również dla kategorii) – suma wartości rangowych (każdemu słowu w kategorii przypisywana jest kolejno cyfra od 0 do 5) określeń zaznaczonych przez badanego
  • aktualna intensywność bólu – punkt na sześciostopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 5 ból nie do wytrzymania.

W kwestionariuszu znajdują się również dodatkowe rubryki dotyczące objawów towarzyszących bólowi, które wystąpiły u badanego, wpływu bólu na aktywność życiową, sen, sposób odżywiania. Ponadto można tam opisać czasowe charakterystyki bólu (np. czy ból przebiega ciągle czy z przerwami).

Co więcej, na rysunku postaci ludzkiej badany może zaznaczyć, w którym miejscu lub miejscach odczuwa ból i jak głęboko jest on umiejscowiony (dzięki zastosowaniu umownych znaczeń), co zdecydowanie ułatwia specjaliście ustalenie jego dokładnej lokalizacji.

arkusz_doznan_bolowych_melzack-1