Skale

Ból jest zjawiskiem w pełni subiektywnym, dlatego również diagnoza jego intensywności przebiega w oparciu o ocenę natężenia dokonaną przez samego pacjenta. Oznacza to, że również ta ocena jest subiektywna. Sam wiesz najlepiej, jak silny jest Twój ból, dlatego to Ciebie lekarz poprosi o udzielenie informacji na ten temat.

Skale oceny bólu służą do badania stopnia jego nasilenia. Jedynie ocena intensywności dokonana przez samego pacjenta pozwoli dowiedzieć się, jaki tak naprawdę jest ból, który on odczuwa. Skale te używane są nie tylko w celach diagnostycznych, ale również do monitorowania stanu pacjenta w trakcie leczenia. W czasie trwania terapii lekarz zapewne nie raz poprosi Cię o przeprowadzenie oceny natężenia bólu za pomocą którejś z przedstawionych poniżej skal.


Skala numeryczna

Na tej skali 0 oznacza brak odczuwania bólu, a 10 to najintensywniejszy ból, jaki jesteś sobie w stanie wyobrazić. Twoim zadaniem jest na tej jedenastostopniowej skali wskazać, jakie jest natężenie bólu, który odczuwasz.

Skala numeryczna od 1 do 10
Skala numeryczna

Skala wzrokowo-analogowa

Wyglądem przypomina skalę numeryczną, ale nie jest z nią tożsama. Badany nie wybiera liczby odpowiadającej natężeniu odczuwanego bólu, ale zaznacza lub wskazuje jego intensywność na linii ciągłej. Na początku i na końcu skali mogą być 0 i 10 (jak w skali numerycznej), ale mogą też pojawić się inne warianty np. nie ma ulgi w dolegliwościach lub całkowita ulga.

Skala wzrokowo-analogowa
Skala wzrokowo-analogowa

Skale słowne

W skali słownej każdej wartości liczbowej przypisane jest określenie dotyczące natężenia bólu. Skale te różnią się zarówno liczbą stopni, jak i znaczeniem im przypisywanym.

Przedstawione skale służą do badania natężenia bólu u dorosłych. Więcej na temat diagnozowania bólu u dzieci i osób starszych możesz przeczytać w artykułach w całości poświęconych tematyce najmłodszych i seniorów.

Skala słowna
Skala słowna