Przewlekły ból. Terapia poznawczo-behawioralna. Podręcznik terapeuty

Okładka poradnika dla terapeuty
Okładka poradnika o przewlekłym bólu dla terapeuty

John D. Otis

Przewodnik dla terapeutów prezentujący oparty na dowodach program poznawczo-behawioralnej terapii osób zmagających się z przewlekłym bólem.

Program terapeutyczny składa się z jedenastu sesji, z których każda jest poświęcona opanowaniu przez pacjenta nowej umiejętności pomocnej w radzeniu sobie z bólem. Poszczególne techniki, między innymi trening relaksacyjny, restrukturyzację poznawczą i strategie radzenia sobie ze stresem, zaprezentowano w formie optymalnie dostosowanej do specyficznych potrzeb tej grupy pacjentów. Rozdziały poświęcone kolejnym sesjom zawierają: plan spotkania, listę tematów do omówienia z pacjentem, potrzebne formularze, materiały psychoedukacyjne, wskazówki dotyczące stosowania omawianych technik oraz propozycje zadań do wykonania między sesjami. Niniejszy program może być wykorzystywany w terapii grupowej. Pozwala on poprawić jakość życia pacjentów i zmniejszyć ich zależność od interwencji czysto medycznych.

Uzupełnieniem podręcznika terapeuty jest poradnik pacjenta, który zawiera informacje teoretyczne na temat przewlekłego bólu, przegląd umiejętności, jakich nabywa się w trakcie terapii, oraz ćwiczenia do wykonywania w domu.

Przewlekły ból zmienia wszystko. Pacjentom jest trudno angażować się w pracę i zabawę, myśleć o przyjemnościach. Zmienia się sposób patrzenia na świat. Pojawiają się negatywne myśli i trudne emocje. Zamiast świadomie korzystać z życia, pacjenci zamykają się w kokonie przewlekłego cierpienia.

Przewlekły ból. Terapia poznawczo-behawioralna to konkretny pomysł na terapię osoby, która doświadcza cierpienia fizycznego. Autor podpowiada, jak pracować z pacjentem, żeby porzucił przekonanie o własnej bezradności i mniej koncentrował się na ograniczeniu swojej sprawności. Udziela wskazówek, jak pomimo przeżywanego bólu ponownie przejąć kontrolę nad własnym życiem i wrócić do porzuconych przyjemnych zajęć.

dr n. med. Monika Szaniawska

psychoterapeuta i superwizor PTTPiB

Niniejszy podręcznik stanowi rzetelną propozycję pomocy dla psychoterapeutów pracujących z osobami doświadczającymi przewlekłego bólu. Oferuje psychoedukację oraz wiele strategii i technik terapeutycznych. Podkreśla się w nim także wartość współpracy w medycznym zespole interdyscyplinarnym.

To obowiązkowa lektura dla psychoterapeutów, którzy pracują na rzecz poprawy jakości życia pacjentów zmagających się z bólem fizycznym.

Agnieszka Jasińska

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

O Autorze

Dr John D. Otis – profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychiatrii i Psychologii Uniwersytetu Bostońskiego. Pełni także funkcję dyrektora Katedry Psychologii Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Bostońskiego oraz dyrektora Instytutu Badań nad Bólem i Psychologii Bólu w bostońskim ośrodku VA Boston Healthcare System. Obecnie prowadzi kilka projektów badawczych, w tym badanie nad skutecznością terapii poznawczo-behawioralnej w grupie pacjentów z bolesną neuropatią cukrzycową, a także prace nad modelem zintegrowanej terapii dla weteranów wojennych, którzy cierpią na dwa schorzenia współistniejące: przewlekły ból i zespół stresu pourazowego.

Dr Otis jest współautorem licznych artykułów naukowych i rozdziałów książek, szczególnie interesuje go rozwój nowatorskich podejść do radzenia sobie z bólem, dostosowanych do potrzeb specyficznych populacji pacjentów.

Patronat:

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Zdrowa Głowa, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Zespół Badania Bólu, Fundacja Medycyny Bólu

ISBN: 978-83-7489-766-2 Cena: 34,90 zł Liczba stron: 144 s. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne www.gwp.pl