Ważne adresy - pokonaj ból

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

telefon: (22) 532 - 82 – 50

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.bpp.gov.pl

Czynne: poniedziałek-piątek, w godz. 9.00 - 15.00

Ogólnopolska infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 – 590 (bezpłatna)

Czynna: poniedziałek-piątek, w godz. 9.00 - 21.00

Narodowy Fundusz Zdrowia

Siedziba NFZ

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 00

Ogólnopolskie infolinie informacyjne

800 392 976

22 572 60 42

Strona internetowa

http://www.nfz.gov.pl

Wojewódzkie infolinie ogólne i kolejkowe

Województwo dolnośląskie

Infolinia ogólna: (71) 79 79 100

Infolinia kolejkowa: 800 804 001

Województwo kujawsko-pomorskie

Infolinia ogólna: (52) 55 57 706, 801 002 706

Infolinia kolejkowa: 800 007 706

Województwo lubelskie

Infolinia ogólna: 194 88, (81) 194 88

Infolinia kolejkowa: 800 804 003

Województwo lubuskie

Infolinia ogólna: 801 002 110, (68) 41 10 110

Infolinia kolejkowa: 800 007 798

Województwo łódzkie

Infolinia ogólna: 801 002 275, (42) 29 99 275

Infolinia kolejkowa: 800 007 725

Województwo małopolskie

Infolinia ogólna: (12) 194 88, (12) 29 88 386, (12) 29 88 404

Infolinia kolejkowa: 800 007 797

Województwo mazowieckie

Infolinia ogólna: (22) 45 67 401

Infolinia kolejkowa: 800 804 007

Województwo opolskie

Infolinia ogólna: 194 88, (77) 194 88

Infolinia kolejkowa: 800 804 008

Województwo podkarpackie

Infolinia ogólna: 800 804 009

Infolinia kolejkowa:800 804 009

Województwo podlaskie

Infolinia ogólna: (85) 74 59 500

Infolinia kolejkowa: 800 804 010

Województwo pomorskie

Infolinia ogólna oraz kolejkowa: (58) 32 18 635, (58) 32 18 626, (58) 731 10 11

Województwo śląskie

Infolinia ogólna: (32) 79 00 903, 801 002 903

Infolinia kolejkowa: 800 800 008

Województwo świętokrzyskie

Infolinia ogólna: (41) 36 46 288

Infolinia kolejkowa: 800 060 213

Województwo warmińsko-mazurskie

Infolinia ogólna: 194 88, (89) 194 88, (89) 62 71 277, 800 133 773

Infolinia kolejkowa: 800 133 773

Województwo wielkopolskie

Infolinia ogólna: 800 800 805

Infolinia kolejkowa: (61) 85 06 036, (61) 85 06 072

Województwo zachodniopomorskie

Infolinia ogólna: 801 002 272, (91) 88 19 972

Infolinia kolejkowa: 800 804 016

Akty prawne dotyczące praw pacjenta

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159)

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641)

USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)

Dokumenty dostępne pod adresem: http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/akty-prawne/

Wszystkie powyższe informacje pochodzą ze stron http://www.nfz.gov.pl oraz http://www.bpp.gov.pl, gdzie możesz znaleźć więcej ważnych informacji dotyczących służby zdrowia.