O fundacji - pokonaj ból

O FUNDACJI

Fundacja Medycyny Bólu została założona 06.02.2003 roku przez prof. Jana Dobrogowskiego oraz dr Kazimierza Sedlaka. Siedziba Fundacji znajduje się w Krakowie. Działalność Fundacji ma charakter społeczny.

Głównymi celami Fundacji jest wspieranie aktywności pozwalających zrozumieć mechanizmy działania bólu, poszukiwanie nowych sposobów terapii oraz pomaganie pacjentom cierpiącym z powodu bólu. W tym celu Fundacja współpracuje z Polskim Towarzystwem Badania Bólu oraz innymi instytucjami.

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona głównie dla pacjentów, ich partnerów i rodzin. Ponieważ Polska nadal jest krajem w którym wiele osób czuje się bezradnych w kontakcie z publiczną służbą zdrowia chcemy im pomóc i stąd nasza decyzja o założeniu portalu. Liczymy, że dzięki zebraniu w jednym miejscu danych z różnorodnych źródeł, osoby stykające się z bólem znajdą tu wiele pomocnych i przydatnych na co dzień informacji.

Pacjentów, ich bliskich, lekarzy i wolontariuszy zapraszamy do współtworzenia strony. Może dzięki temu uda nam się, przynajmniej w części poprawić los chorych oraz zbudować przyjazną pacjentom platformę wymiany doświadczeń i źródło praktycznych porad.

Wszystkich którym leży na sercu los pacjentów z bólem zapraszamy również do finansowego wspierania działalności fundacji. Zachęcamy do składania darowizn na określone cele np. zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla konkretnych pacjentów czy finansowanie specjalistycznego leczenia.

Numer konta Fundacji Medycyny Bólu - 89 1910 1048 0009 4533 1121 0001(Deutsche Bank Polska S.A.)

Fundatorzy